O bolesti

Multipli mijelom

Cilj ove internet stranice je da vama i vašim bliskim osobama pruži što više korisnih informacija o ovoj hematološkoj bolesti. Osmišljena je da vam pomogne da razumete informacije koje vam daju lekari i medicinsko osoblje.
Tekst je napisan na razumljiv način. U njemu se navode mogući uzroci nastanka bolesti, simptomi i postupak za dijagnostikovanje multiplog mijeloma. Saznaćete šta možete da očekujete od različitih vrsta lečenja koja su trenutno dostupna. Mnogo pažnje je posvećeno socijalnom aspektu bolesti budući da je mnogim pacijentima pažnja i podrška drugih pacijenata bila od neprocenjive pomoći.

Nadamo se da će vam ove informacije pružiti korisna objašnjenja i dopuniti uputstva i informacije koje ste dobili od svog lekara/hematologa. Obratite se medicinskom osoblju da vam na razumljiv način objasni vaše stanje i pruži informacije o metodama lečenja koje vam stoje na raspolaganju.

Šta je multipli mijelom?

Cilj ove internet stranice je da vama i vašim bliskim osobama pruži što više korisnih informacija o ovoj hematološkoj bolesti. Osmišljena je da vam pomogne da razumete informacije koje vam daju lekari i medicinsko osoblje. Tekst je napisan na razumljiv način. U njemu se navode mogući uzroci nastanka bolesti, simptomi i postupak za dijagnostikovanje multiplog mijeloma. Saznaćete šta možete da očekujete od različitih vrsta lečenja koja su trenutno dostupna. Mnogo pažnje je posvećeno socijalnom aspektu bolesti budući da je mnogim pacijentima pažnja i podrška drugih pacijenata bila od neprocenjive pomoći. Nadamo se da će vam ove informacije pružiti korisna objašnjenja i dopuniti uputstva i informacije koje ste dobili od svog lekara/hematologa. Obratite se medicinskom osoblju da vam na razumljiv način objasni vaše stanje i pruži informacije o metodama lečenja koje vam stoje na raspolaganju.

Šta je multipli mijelom?

Multipli mijelom je rak plazma ćelija (plazmocita) koštane srži, belih krvnih zrnaca koja proizvode antitela.

TIPOVI MULTIPLOG MIJELOMA

„Kada sam saznao da mi je dijagnostikovan ‘tinjajući (bez simptoma, indolentni) mijelom’, moja trenutna reakcija je bila kada ćemo i gde početi lečenje. Odgovor lekara je bio da će me neko vreme samo posmatrati! Bez obzira na moju dijagnozu, život teče dalje.“

Rečnik

Stručne medicinske izraze nije uvek lako razumeti. Ovaj odeljak vam omogućava fleksibilno i lako traženje značenja često korišćenih medicinskih izraza na ovoj internet stranici.

Kako se postavlja dijagnoza multiplog mijeloma?

Medicinski pregledi i laboratorijske analize

Ako ovo čitate, verovatno ste razgovarali sa lekarom o lečenju multiplog mijeloma. Zbog problema sa kostima koji se javljaju u ovoj bolesti, možda će vam biti potreban traumatološki, ortopedski tretman ili radioterapija, pri čemu se bolni i oštećeni delovi kostiju zrače da bi se ublažile tegobe.

EM-118664; 12/2022