Priče pacijenata

Život s multiplim mijelomom: Uživajte u svakom danu - Alenova priča

CRO EM-19494

Teško je boriti se protiv nevidljive bolesti. Zuzanina priča - pacijentkinja sa dijagnozom MM.
Priča gospodina Petra
Priča gospodina Honze
Promenio sam sve

EM-127124; 03/2023

EM-127124; 03/2023