Lečenje

Lečenje

Mogućnosti lečenja multiplog mijeloma su se značajno povećale u poslednjih deset godina. Novi tretmani su postali dostupni lekarima i ponuđeni su pacijentima. To je značajno poboljšalo rezultate lečenja i unapredilo kvalitet života pacijenata sa multiplim mijelomom. Pacijenti različito reaguju na lečenje. Vaš lekar će proceniti vašu medicinsku istoriju, ciljeve lečenja i način života, pre nego što vam preporuči najbolji plan lečenja. Uzeće u obzir mnoge faktore, kao što su vaše godine i individualni profil. Ako je multipli mijelom napredovao kod vas, vaš lekar će takođe uzeti u obzir kako ste u prošlosti reagovali na lečenje multiplog mijeloma.

Lečenje simptoma i komplikacije bolesti

„Svaki put kada osetim bol ili nelagodnost, u mojoj glavi se uključi alarm: da li se bolest vratila? Povremeno svako oseća bolove u različitim delovima tela, ali razlika leži u činjenici da zdrava osoba nikada ne postane ovako paranoična...“ Alojz, 73 godine

Lečenje je važno

„Potpuno izgubite poverenje u svoje telo. Izneverilo vas je. Zato je potrebno neko vreme da ponovo verujete svom telu." Andraž, 66 godina

Mogućnosti lečenja

Opisane metode lečenja potkrepljene su podacima iz kliničkih ispitivanja. Može se primeniti jedna od navedenih metoda lečenja ili kombinacija nekoliko metoda.

Novi lekovi veće efikasnosti

Proteazom je odgovoran za uklanjanje proteina koji više nije potreban ćeliji, zbog čega se naziva „procesor za uklanjanje ćelijskog otpada“. Ako se sprečava funkcija proteazoma, protein koji treba da bude uklonjen se nagomilava u ćeliji. Ovo ometa funkcionisanje ćelije i može da izazove odumiranje ćelije. Interesantno je da su ćelije raka 1000 puta osetljivije na inhibitore proteazoma (lekove koji sprečavaju funkciju proteazoma) u poređenju sa zdravim ćelijama. Lekovi koji mogu da zaustave „procesor za uklanjanje ćelijskog otpada“ se nazivaju inhibitori proteazoma. Oni utiču na brojne vitalne ćelijske procese, sprečavajući razvoj ćelija raka, njihovu deobu i širenje na druge delove tela.

EM-118664; 12/2022

Logo Janssen | Pharmaceutical Companies of Johnson & Johnson