Život sa multiplim mijelomom: Budite pozitivni | Priča pacijenta

Život sa multiplim mijelomom: Budite pozitivni | Priča pacijenta

Šizofrenija, Psorijaza, Hronična limfocitna leukemija (HLL), Multipli mijelom, Karcinom prostate, Kronova bolest, Rekuretni depresivni poremećaj, Pulmonary Hypertension, Multiple Sclerosis, HIV, Psoriatic arthritis

Pogledajte video o iskustvu pacijentkinje kako se nosi sa multiplim mijelomom. Saznajte zašto je važno da slušate svoje telo i radite ono što volite.

EM-118664; 12/2022