Kako deluju biološki lekovi?

Kako deluju biološki lekovi?

Biološki lekovi se daju potkožnom injekcijom ili intravenskom infuzijom. Oni se koriste u Evropi i celom svetu zbog svoje efikasnosti i niskog rizika od neželjenih dejstava (visok bezbednosni profil). Pacijenti kojima su biološki lekovi najpotrebniji su oni koji boluju od umerene do teške plak psorijaze i koji ne reaguju dobro na konvencionalnu sistemsku terapiju. Biološki lekovi su, u stvari, najvažniji za pacijente sa najtežim oblicima psorijaze.


Pacijenti koji primaju biološke lekove osećaju brzo poboljšanje simptoma, uključujući manifestacije psorijaze na koži, bez potrebe za nanošenjem masti i primanja terapije u bolničkom okruženju. Dejstva terapije biološkim lekovima se odražavaju na kvalitet života: pacijenti mogu da budu profesionalno i društveno aktivni, bez osećaja stida i neprijatnosti zbog svoje bolesti.

Biološke terapije deluju ciljano na imuni sistem. Za razliku od drugih imunosupresivnih lekova, biološki lekovi deluju ciljano samo na mesta na kojima nastaje psorijaza i pogodni su za dugotrajnu upotrebu. Da bi pacijenti mogli da primaju biološku terapiju, treba prvo da obave niz pregleda da bi se utvrdilo opšte zdravstveno stanje i isključila tuberkuloza. Biološki lekovi koji se koriste za lečenje psorijaze imitiraju funkcije prirodnih proteina i potiskuju imunološku reakciju tela. Kao rezultat toga, oni sprečavaju razvoj upalnih stanja kože i pacijenti će biti u dugim periodima remisije bez simptoma.

Pacijenti potvrđuju da biološka terapija počinje brzo da deluje i da osećaju olakšanje na duži vremenski period. Najčešća neželjena dejstva bioloških lekova uključuju reakciju na mestu davanja injekcije, povišenu temperaturu, variranje pritiska i bol u zglobovima i mišićima. Primena biološke terapije može povećati rizik od nastanka infekcije.

EM-109692; 09/2022

Povezani sadržaj

Biološki lekovi
Tradicionalni domaći preparati za lečenje psorijaze
Konvencionalna sistemska terapija