open
Choose your language
Lietuvių
Lietuvių

SISTEMSKA TERAPIJA

SISTEMSKA TERAPIJA

Sistemska terapija se koristi kod pacijenata koji pate od umerene do teške psorijaze i kod kojih se bolest ne može dovoljno kontrolisati primenom topikalne terapije i/ili fototerapije.

Sistemska terapija se koristi kod pacijenata koji pate od umerene do teške psorijaze i kod kojih se bolest ne može dovoljno kontrolisati primenom topikalne terapije i/ili fototerapije. Prvenstveno se upotrebljava konvencionalna sistemska terapija. Ponekad pacijenti ne odgovore na sistemsku terapiju, a ponekad kontraindikacije onemogućavaju njenu primenu. U takvim slučajevima prepisuje se biološka terapija

Terapiju konvencionalnim i biološkim lekovima nagleda dermatolog koji redovno prati laboratorijske rezultate pacijenta.

Konvencionalna sistemska terapija
Pacijentima može biti prepisana konvencionalna a sistemska terapiju u obliku tableta ili potkožnih (supkutanih) injekcija. Ova terapija ima imunosupresivno dejstvo, a efikasna je i u lečenju psorijatičnog artritis.

EM-109692; 09/2022

Povezani sadržaj

Terapija – Šta Ja Mogu Da Uradim?
Lokalno (topikalno) lečenje
Fototerapija