Politika refundacije

Politika refundacije

PHRO/PSY/0617/0002d

Povezani sadržaj

Šta je to procena zdravstvenih tehnologija (HTA)?


Potreba za politikom refundacije


Uloga procene zdravstvenih tehnologija (HTA) u pristupu inovacijama