Potreba za politikom refundacije

Potreba za politikom refundacije

PHSER/HEM/0418/0002

Povezani sadržaj

Šta je to procena zdravstvenih tehnologija (HTA)?


Politika refundacije


Uloga procene zdravstvenih tehnologija (HTA) u pristupu inovacijama