Šta je to procena zdravstvenih tehnologija (HTA)?

Šta je to procena zdravstvenih tehnologija (HTA)?

Procena zdravstvenih tehnologija (HTA) je multidisciplinarna aktivnost koja je namenjena proceni novih zdravstvenih tehnologija. HTA obuhvata sledeće metode:

  1. sistematična procena uporedne vrednosti farmaceutskih proizvoda i drugih zdravstvenih tehnologija;
  2. odluke o određivanju cena i refundaciji koje utiču na javne i privatne platioce, kao i
  3. proces odlučivanja o prihvatljivosti uključivanja u Listu lekova koji se izdaju o trošku zdravstvenog osiguranja, kao i upravljanje Listom lekova.

HTA pruža podršku pri donošenju odluka za politiku refundacije
Kao što zdravstvena ekonomija i istraživanje ishoda (HEOR) pružaju neophodnu podršku za pravilno funkcionisanje segmenata pristupa tržištu (MA) i pitanja u vezi sa politikom (PO), tako i procena zdravstvenih tehnologija (HTA) osigurava da je politika refundacije efikasna. Stoga je HTA podjednako važna za perspektivu politike kao što su zdravstvena ekonomija i istraživanje ishoda lečenja značajni za perspektivu industrije. Štaviše, s obzirom na to da je povezana sa zdravstvenom politikom, HTA je uvek uključena u politički kontekst odluka u vezi sa zdravstvenom zaštitom, što znači da je HTA obično uključena u složeni proces odlučivanja koji zavisi od zainteresovanih i uticajnih strana u domenu zdravstvene politike.
HTA može da podstakne napredak u pogledu efikasnosti, transparentnosti i odgovornosti, ali samo kada se primeni u stvarnim HTA sistemima.
Uspešni HTA sistemi se pridržavaju jasnih ciljeva, uzimaju u obzir institucionalni kontekst i pravilno su primenjeni. Postoji veliki broj značajnih ciljeva HTA politike koji mogu smanjiti suvišne troškove, i ako se primene u stvarnim HTA sistemima mogu:

  • pružiti podršku donosiocima odluka u domenu zdravstvene zaštite kako bi donosili bolje odluke;
  • pomoći razumevanju dodatne kliničke koristi i dodatnih troškova novih zdravstvenih tehnologija;
  • povećati efikasnost raspoređivanja sredstava u sistemima javnog finansiranja koji se odlikuju ograničenim resursima;
  • povećati transparentnost i odgovornost pri donošenju odluka u domenu zdravstvene zaštite.

PHSR/HEM/0418/0002

Povezani sadržaj