Šta je određivanje stadijuma?

Šta je određivanje stadijuma?

Kada je osobi dijagnostikovana HLL, lekar će odrediti stadijum bolesti (kako se bolest razvija).

Ovo pomaže lekaru da donese odluku o lečenju i da da prognozu (predviđa tok/ishod bolesti).4
Vaš lekar će uzeti u obzir nekoliko faktora prilikom određivanja stadijuma HLL:

  • Nalazi krvne slike (npr. broj crvenih krvnih zrnaca i trombocita)
  • Koji su limfni čvorovi zahvaćeni (npr. na vratu, u pazuhu, na unutrašnjoj strani butine/u genitalnom području, slezini, jetri), kao i drugi delovi tela (npr. koštana srž).

Godinama se HLL klasifikuje u skladu sa dva sistema određivanja stadijuma: sa sistemom koji je predložio Kanti Rai i sa sistemom koji je predložio Žak-Luj Bine. Oba sistema definišu stadijum HLL na osnovu broja uvećanih limfnih čvorova, uvećane slezine i jetre i analize da li postoji sniženje nivoa hemoglobina i/ili broja trombocita.

Određivanje stadijuma prema RAI-u
0 = Samo limfocitoza (povećan broj limfocita)
I = Limfociti + uvećani limfni čvorovi
II = Limfocitoza + uvećana slezina i/ili uvećana jetra [± uvećani limfni čvorovi]
III = Limfocitoza + anemija [± uvećana slezina ± uvećana jetra, uvećani limfni čvorovi]
IV = Limfocitoza + trombocitopenija (smanjen broj trombocita ) [± anemija ± uvećana slezina ± uvećana jetra, uvećani limfni čvorovi]

Određivanje stadijuma prema BINE-u
A= <* 3 oblasti limfnih čvorova zahvaćene, nema anemije ili trombocitopenije
B = 3 * oblasti limfnih čvorova zahvaćene, nema anemije ili trombocitopenije
C = Anemija i / ili trombocitopenija
* 5 različitih oblasti limfnih čvorova se uzima u obzir: na vratu, u pazuhu, preponi, slezini i jetri.

Otkriveni su brojni drugi klinički i biološki parametri koji se važni za predviđanje napredovanja HLL. Među ovim faktorima je vreme udvostručavanja (vreme koje je potrebno da se udvostruči broj limfocita). Trenutno, najvažnija informacija o napredovanju HLL je informacija o biološkim karakeristikama ćelija leukemije. Neke genetske osobine otkrivaju bitne podatke o tome kako će se bolest razvijati, a pomažu i pri izboru najprikladnijeg načina lečenja.

EM-118457; 12/2022

Povezani sadržaj

Prognostički faktori
Kratki rečnik pojmova
Šta je hronična limfocitna leukemija?