Uzroci i faktori rizika

Uzroci i faktori rizika

Ne znamo šta je uzrok nastanka hronične limfocitne leukemije, ali su se mnogi naučnici poslednjih godina posvetili istraživanju HLL da bi razumeli uzroke nastanka ovog oblika leukemije.

Brojne studije su omogućile da se razumeju neki izmenjeni biološki mehanizmi koji u HLL dovode do pojačanog razmnožavanja i dužeg života limfocita. Danas je poznato da neki faktori, naročito neke genetske promene, doprinose da ovi limfociti žive duže i da se razmnožavaju bez postojanja "pravog" razloga. Postoji nekoliko faktora, koji mogu da povećaju rizik za nastanak hronične limfocitne leukemije:

● Starosna dob. Rizik za nastanak HLL se povećava sa godinama starosti. Većina ljudi sa HLL je starija od 60 godina. Retko se javlja kod mlađih od 40 godina. Učestalost bolesti raste od manje od 1 na 100.000 osoba starosti između 40 i 44 godine na preko 30 na 100.000 osoba starosti od 80 godina i starijih. Stariji pacijenti su skloni lošijem ishodu, zbog toga što im je dijagnostikovana agresivnija HLL, nemogućnosti podnošenja lečenja i simptoma bolesti.

● Pol. Muškarci češće obolevaju od HLL.
● Porodična istorija. Većina ljudi koji boluju od HLL, nemaju ovu bolest u porodičnoj istoriji. Verovatnoća razvoja HLL kod srodnika prvog kolena pacijenata koji boluju od HLL je tri do četiri puta veća nego kod ljudi koji nemaju srodnike prvog kolena koji boluju od ove bolesti. Međutim, rizik je još uvek nizak. Na primer, 60-godišnji brat, sestra ili dete osobe s HLL imali bi šansu za razvoj bolesti od tri do četiri na 10.000 u poređenju sa šansom od jedan na 10.000 koju ima 60-godišnja osoba bez bolesti u porodičnoj istoriji.
● Etnička pripadnost. HLL se najčešće javlja kod ljudi evropskog porekla.


EM-118457; 12/2022


Povezani sadržaj

Kratki rečnik pojmova
Šta je hronična limfocitna leukemija?
Šta je leukemija?