Lečenje je važno

Lečenje je važno

„Potpuno izgubite poverenje u svoje telo. Izneverilo vas je. Zato je potrebno neko vreme da ponovo verujete svom telu." Andraž, 66 godina

Budući da je progresivni multipli mijelom ozbiljna bolest, potrebno je lečenje. Postoje mnogo razloga zašto treba da se lečite, kao što su:

 • Velika verovatnoća produženja vašeg života
 • Kvalitet života će verovatno ostati isti kao i pre početka bolesti
 • dugoročno gledano, lečenje dovodi do ublažavanja bolova i poteškoća, naročito onih vezanih za kosti. Takođe, ređa se javljaju infekcije.
 • Svaka osoba je jedinstvena, a tako i svaki pacijent i zato se lečenje multiplog mijeloma prilagođava prema svakom pacijentu posebno. Postoje različiti oblici i vrste lečenja. Terapija se prilagođava kada započne lečenje. Ako se bolest ponovo vrati ili ako dobije zamah i napreduje, primenjuju se isti principi odlučivanja o najprikladnijoj metodi lečenja.

Lekari će vam preporučiti lečenje koje odgovara vašem stanju. Sledeći kriterijumi će biti uzeti u obzir:

 • procena opšteg stanja pacijenta i problema (prisustvo mogućih istovremenih hroničnih bolesti),
 • vaše godine,
 • vaš lični status i način života,
 • vaše želje i prioriteti u životu,
 • rezultati dijagnostičkih pregleda i laboratorijskih ispitivanja,
 • stadijum i agresivnost bolesti,
 • prethodne metode lečenja koje su bile manje ili više efikasne.

Ako tokom lečenja ili nakon njega, bolest napreduje, to ukazuje na činjenicu da primenjeno lečenje nije uspelo, ili da se bolest ponovo vratila. Čak i ako do toga dođe, imajte na umu da se po završetku lečenja vaše stanje može poboljšati i bolest može stagnirati. Do stagnacije može doći i ako rezultati nekog od prethodnih oblika lečenja nisu bili povoljni ili se vaše stanje pogoršalo. Pored poznatih metoda lečenja koje se primenjuju godinama, danas je na raspolaganju veliki broj novih lekova. Razvijaju se brojni novi oblici lečenja. Primena novog oblika lečenja mogla bi povoljno delovati na vaše stanje.

EM-118664; 12/2022

Povezani sadržaj

Mogućnosti lečenja
Novi lekovi veće efikasnosti
Lečenje simptoma i komplikacije bolesti