Život sa multiplim mijelomom

Život sa multiplim mijelomom

"Uvek sam vodio zdrav način života: nisam pušio, bio sam aktivan i zdravo sam se hranio. Zbog toga stalno ostaje pitanje – zašto baš ja. Međutim, odgovor ne postoji. I, tako, nema nikakvog drugog izbora osim suočavanja i borbe sa bolešću".
Martin, 73 godine

Ako vam je dijagnostikovan multipli mijelom, tu vest ćete verovatno teško primiti. Iako razlozi svih vaših problema i neprijatnosti mogu doneti malu utehu, teško je prihvatiti dijagnozu multiplog mijeloma. Odjednom vi niste više samo pojedinac; označeni ste kao bolesnik. Multipli mijelom može da se leči, ali po pravilu još uvek se smatra neizlečivom bolešću. Nauka je dosta napredovala i poslednji rezultati pokazuju razlog za optimizam, ali morate da budete oprezni sa optimizmom.

Mnogi bolesnici mogu da očekuju kvalitet života koji je jednak onom koji su imali pre uspostavljanja dijagnoze. Ovo oboljenje može da se ‘izleči’ dugi niz godina, ali ne uvek i ne u svakom slučaju. Mogućnost potpunog oporavka može da leži u alogenom TMĆH, ali u obzir treba uzeti neželjena dejstva, kao i stopu smrtnosti koja je sa tim povezana. Svaki bolesnik reaguje na lečenje na karakterističan sopstveni način. Neki se brzo suočavaju sa činjenicama; nekima će biti potrebno više vremena za prihvatanje. Neki gledaju na život sa više optimizma nego drugi. Ipak, sve u svemu, biće vam potrebno neko vreme za prihvatanje i prilagođavanje na život sa bolešću.

Saopštavanje ove vesti rodbini i prijateljima će takođe verovatno biti teško. Možda ćete osetiti strah i neizvesnost zbog mogućeg ishoda. Ta osećanja su potpuno normalna; zapravo ona su očekivana. Naš savet je da ne postavljate sebi pitanje ‘zašto’. Pokušajte da imate pozitivan pogled na budućnost, jer vaš život nije završen. Sakupite što više informacija i povežite se sa bolesnicima koji su oboleli od iste bolesti; možda vam oni mogu pomoći da prevaziđete strah i nemir koji imate. Iako će se neke stvari u vašem životu značajno izmeniti, ovo oboljenje će vam pomoći da razvijete pozitivniji pogled na određene stvari. Mnogi bolesnici će se zbližiti sa svojim porodicama kao posledica ove dijagnoze, pri čemu konačno prepoznaju šta je zaista važno u životu. Sve u svemu, najvažniji aspekt svega toga ostaje visoko kvalitetna stručna podrška. Naredna poglavlja opisuju vrste podrške koje vam stoje na raspolaganju.

EM-118664; 12/2022

Povezani sadržaj

Nega osobe obolele od multiplog mijeloma
Značaj raznovrsne i uravnotežene ishrane
Savet za obavljanje redovne fizičke aktivnosti