open
Choose your language
Lietuvių
Lietuvių

Drugi vidovi biološke terapije

Drugi vidovi biološke terapije

Elektrokonvulzivna terapija

Elektrošokovi su procedura koja spasava život pacijenata sa suicidalnim namerama, koji odbijaju unos tečnosti i hrane i čije se telesno stanje pogoršava.

Psihosocijalna terapija

Lekovi su najznačajniji elementi u terapiji šizofrenije. Međutim, postoje i drugi vidovi lečenja, naročito kada pacijent koji nije svestan svoje bolesti prestane da uzima lekove, a da o tome ne obavesti lekara ili porodicu.