Lekovi za lečenje šizofrenije

Lekovi za lečenje šizofrenije

Lekovi za lečenje šizofrenije
Lekovi za lečenje šizofrenije
Dugodelujući lekovi (antipsihotici)
Dugodelujući lekovi (antipsihotici)
Lečenje šizofrenije dugodelujućim antipsihoticima u obliku injekcije

Kako mogu da Vam pomognu dugodelujući antipsihotici?

Moderni oblici terapije

Osnova lečenja šizofrenije je redovno uzimanje odgovarajućih antipsihotika.

Dodatni lekovi

Pored antipsihotika, u lečenju psihoze se koriste i dodatni lekovi. Oni se naročito koriste kada dođe do značajnih promena raspoloženja pacijenta (npr. depresija) ili promena ponašanja (npr. agresija). U tom slučaju se propisani (tipični ili atipični) antipsihotici kombinuju sa antidepresivima ili stabilizatorima raspoloženja. Navedeni lekovi pripadaju grupi psihotropnih lekova.

Antipsihotici

Šizofrenija je poremećaj metaboličke ravnoteže u mozgu i aktivnosti neurotransmitera u određenim područjima mozga. Iako još uvek nije izmišljen lek "protiv šizofrenije", primenom dostupnih antipsihotika se omogućava remisija (povlačenje) ili smanjenje psihotičnih simptoma, kao i zaštita od recidiva (povratka) bolesti.