Razvoj bolesti

In this page

Razvoj bolesti

Recidiv šizofrenije (povratak bolesti)

Šizofrenija je hronična bolest. Mogućnost recidiva (povratka bolesti) je visoka. Prema statističkim podacima, simptomi bolesti se ponovo jave u roku od 12 meseci kod 75% pacijenata. Rizik od recidiva se značajno smanjuje ako se terapija lekovima nastavi u skladu sa preporukama lekara. Međutim, recidiv je moguć čak i kada se pacijent pridržava režima lečenja.

Tok šizofrenije

Tok psihoze je veoma specifičan i zavisi od velikog broja faktora, među kojima je najvažnije da li pacijent uzima odgovarajuće lekove, u propisanim dozama i tokom odgovarajućeg vremenskog perioda. U početku pacijent treba da se osloni potpuno na mišljenje lekara po pitanju lečenja.

Početak šizofrenije

Šizofrenija retko kada počinje pre puberteta, dok u odraslom dobu učestalost šizofrenije naglo raste. Ova bolest pogađa i muškarce i žene (u odnosu 1,4:1). U većini slučajeva, šizofrenija se dijagnostikuje kod starijih tinejdžera ili kod osoba u dvadesetim godinama, ali se simptomi šizofrenije mogu javiti u bilo kom životnom dobu.