U Evropi, skoro 40 miliona ljudi živi sa MDD.1 To je skoro podjednako broju stanovnika u Španiji.

U Evropi, skoro 40 miliona ljudi živi sa MDD.<sup>1</sup> To je skoro podjednako broju stanovnika u Španiji.

1 od 4 ljudi će lično biti pogođen problemima mentalnog zdravlja, poput depresije, tokom svog života.3
Nažalost, ova stanja su tako česta da je verovatno da znate ljude koji su njima pogođeni, ili možda i sami živite s depresijom. Uprkos tome, i dalje nam je ponekad teško da shvatimo razorni uticaj koji bolesti poput depresije mogu da imaju na naše živote.

Razbijanje depresije ima za cilj da podigne nivo svesti o izazovima života sa različitim vrstama depresije, uključujući i veliki depresivni poremećaj (MDD). Razbijanje depresije inicirao je Janssen, uz podršku evropskog ogranka Globalnog saveza mreža za podršku mentalnim bolestima (GAMIAN-Europe).

Janssen ima snažno nasleđe u pomaganju u smanjenju opterećenja, onesposobljenosti i praznine koju izazivaju poremećaji mentalnog zdravlja i posvećen je promeni života pojedinca.

Od negovatelja do zdravstvenih radnika i ljudi koji žive sa depresijom i MDD, želimo da budemo sigurni da smo svi u stanju da bolje vodimo računa i o sebi i o onima koje volimo.

Širenjem našeg razumevanja različitih vrsta depresije, kao što je MDD, možemo da radimo zajedno i da pomognemo razbijanju depresije zauvek.

Umetnost kintsugija

Kintsugi je japanska veština popravljanja slomljenih predmeta praškastim lakom, pomešanim sa zlatom u prahu.

Prevedeno kao ‘zlatno spajanje’, kintsugi slomljene predmete i njihovu popravku posmatra kao deo istorije tih predmeta, a ne nešto što treba sakriti.

Razbijanje depresije sadrži osam radova koji su urađeni veštinom kintsugi, inspirisanih pričama ljudi koji žive sa MDD. Popravka slomljenih keramičkih predmeta slavi pukotine i nesavršenosti svakog predmeta, a istovremeno oslikava složen i dug proces ponovnog spajanja. Ne samo da to svaki predmet čini jedinstvenim, već pokazuje i da je taj predmet imao svoj život i svoju životnu priču.

Ove keramičke skulpture pričaju svaka svoju priču u slikama, i otkrivaju da s vremenom, uz negu i strpljenje, i ljudi sa MDD mogu da otpočnu proces isceljenja.


Razbijanje depresije: razvoj kampanje sa kintsugi umetnicom Billie Bond
Rekuretni depresivni poremećaj


Pogledajte umetnicu Billie Bond koja objašnjava kampanju za razbijanje depresije u kojoj se koristi umetnost kintsugi za ilustrovanje priča o osmoro ljudi koji žive sa rekuretnim depresivnim poremećajem (MDD).

Kintsugi je japanska veština popravljanja slomljenih predmeta praškastim lakom ili pomešano sa zlatom u prahu, koja posmatra slomljene predmete kao deo istorije objekta, a ne nešto što treba prikrivati.

Keramičke skulpture korišćene za kampanju Razbijanje depresije deluju kao vizuelne metafore koje govore da s vremenom, negom i strpljenjem, ljudi sa MMD mogu da započnu proces izlečenja.

Umetnici

Billie Bond

Može da bude teško da se opišu osećanja, a depresija je jedno od tih osećanja sa kojima se ljudi bore. Sam čin pravljenja, lomljenja i popravljanja prati put kojim ide i depresija, i on je neraskidivo vezan sa mojom umetnošću.

Bili Bond je nagrađivana vajarka i predavač. Njen rad je fokusiran na teme identiteta i lične opsesije ispitivanjem dvojnosti između otkrivanja sakrivenog i popravljanja slomljenog . Godine 2009., Bili je napravila skulpturu svoje sestre na praznom četvrtom postolju na Trafalgar skveru u Londonu, kao deo javnog umetničkog projekta Entoni Gormlija (Anthony Gormley). Bili je 2013. dobila nagradu ‘Pure Arts Sculpture Prize’, a nagrađeno delo je izloženo u Galeriji Saatchi u Londonu. Dobila je i nagradni boravak u Institutu Henry Moore u Lidsu 2016. godine. Uz sopstveno stvaralaštvo, Bili svoje veštine i iskustvo deli podučavajući grupe i pojedince.

Johanna Okon-Watkins

Kao umetnica i restaurator keramičkih predmeta, mogu da koristim kintsugi da stvorim sliku o tome kako mogu da koegzistiraju pozitivni tragovi procesa lečenja i stalna borba sa depresijom.

Johanna je konceptualna umetnica i stručni restaurator keramičkih predmeta. Rođena u Poljskoj, Johanna je odrasla u Nemačkoj, a u Veliku Britaniju se doselila sredinom 20-tih godina života. Njena umetnost ima za cilj da podstakne dijalog između problema u srži njenog dela, njegovog šireg konteksta i posmatrača. Istraživanje je integralni deo Johannine prakse. Ona proučava i materijale i procese koje koristi i dovodi do vizuelnog odgovora koji prenosi suštinu teme i oslikava probleme koje prikazuje. Johannin rad je najčešće skulptorski, a može da koristi široki spektar materijala uključujući tekstil, glinu i papir.

Priče pacijenata

Osam inspirativnih ljudi

Ovde prikazane priče su nadahnute ljudima na njihovom putu sa velikim depresivnim poremećajem (MDD). Svaka priča je inspirisala jedno umetničko delo, i svaka ima jedinstven sopstveni život. Sve one otkrivaju da s vremenom, uz negu i strpljenje, proces isceljenja može da počne.

Podrška

GAMIAN-Europe
www.gamian.eu Globalni savez mreža za podršku mentalnim bolestima (GAMIAN-Europe) je pan-evropska organizacija koju vode pacijenti i koja zastupa interese osoba sa mentalnim bolestima i zalaže se za njihova prava. Ako ste zabrinuti za sopstveno ili mentalno zdravlje nekog drugog, posetite vebsajt GAMIAN-Europe za dodatne informacije. U vanrednoj situaciji, odmah potražite pomoć tako što ćete okrenuti broj hitne pomoći ili lokalnog tele-apela za mentalno zdravlje.

  1. WHO. 3 out of 4 people suffering from major depression do not receive adequate treatment. Dostupno na http://www.euro.who.int. Datum pristupa: avgust 2019.
  2. WHO. Depression and other common mental disorders: global health estimates. Dostupno na : http://www.who.int/mental_health/management/depression/prevalence_global_health_estimates/en/. Datum pristupa: avgust 2019).
  3. WHO. World Health Report. Dostupno na http://www.who.int/whr/2001/media_centre/press_release/en/. Date accessed: August 2019.
  4. WHO. International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems 10th Revision. Dostupno na http://apps.who.int/classifications/icd10/browse/2010/en. Datum pristupa: avgust 2019
  5. American Psychiatry Association. Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders. 5th ed. 2013.
  6. WHO. Preventing depression in the WHO European Region. Dostupno na: http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0003/325947/New-Preventing-depression.pdf. Datum pristupa: avgust 2019.
  7. WHO. Depression. Dostupno na: https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/depression. Datum pristupa: avgust 2019.

EM-32217; 04/2020

Logo Janssen | Pharmaceutical Companies of Johnson & Johnson