Da li mi je potrebno lečenje?

Da li mi je potrebno lečenje?

Velikom broju osoba kojima je dijagnostikovana maligna bolest krvi koja sporo napreduje, nije odmah potrebno lečenje. Neke osobe prilikom postavljanja dijagnoze ne muče nikakvi simpotomi, pa nije potrebno odmah započeti lečenje.

S obzirom da sada imamo mnoge efikasne načine lečenja hronične limfocitne leukemije, iako ne možemo potpuno izlečiti bolest, lečenje se započinje tek kada kada bolest postane izraženija ili kada se pojave jasni znaci napredovanja bolesti. Lekari uglavnom započinju lečenje pri pojavi sledećih simptoma:

  • Umor, ozbiljan gubitak težine, izraženo noćno znojenje,
  • Uvećani limfni čvorovi

Ili nalazi krvne slike, pokazuju da bolest brzo napreduje. Kod svakog pacijenta se vrši pažljiva procena karakteristika bolesti (napredovanje i stadijum bolesti), a procenjuje se i pacijent kako bi se odabrao optimalan način lečenja za svaki pojedinačni slučaj. Pri izboru lečenja uobičajeno se uzima u obzir starost pacijenta, fizički status, takozvana procena opšteg telesnog stanja, kao i prisustvo ili odsustvo drugih bolesti (komorbiditeti).

Ova procena je posebno važna za starije osobe, da bi se obezbedila ne samo efikasna terapija, već i lečenje sa prihvatljivom toksičnošću.
Pre donošenja konačne odluke takođe je važno proceniti biološke karakteristike ćelija leukemije. Postojanje određenih genetskih promena odlučujući je faktor za izbor najprikladnije terapije.

EM-118457; 12/2022

Povezani sadržaj

Redovni kontrolni pregledi
Šta znači posmatrati i čekati?
Nove mogućnosti da pobedimo hroničnu limfocitnu leukemiju
Logo Janssen | Pharmaceutical Companies of Johnson & Johnson