Šta znači posmatrati i čekati?

Šta znači posmatrati i čekati?

Ponekad lekari smatraju da je najbolje lečenje za pacijenta sa HLL - ‘posmatrati i čekati’.

Drugim rečima, lekar čeka i prati razvoj bolesti, uz periodične kontrolne hematološke preglede. Tokom tog vremena, lekar će pratiti simptome i vršiti redovne analize krvne slike da bi odredio kada je lečenje potrebno. Danas se za lečenje hronične limfocitne leukemije koristi nekoliko lekova sa različitim mehanizmima delovanja i neželjenim dejstvima.

Pojam „pridržavanje” označava meru do koje pacijent poštuje uputstva koja mu je dao lekar. Ovo se posebno odnosi na propisane doze leka, učestalost primene i vreme kada lek treba uzeti (npr. u odnosu na obroke ili razmak između dve doze). Zbog toga je "pridržavanje" prvi korak da bi terapija bila uspešna.

Često se popušta u „pridržavanju” iz više razloga, kao što su:

 • dugotrajno lečenje HLL
 • starosna dob i socijalno okruženje
 • pomoć porodice/prijatelja
 • lekovi koji se uzimaju istovremeno
 • teškoće pri uzimanju leka
 • strah od neželjenih dejstava
 • poboljšanje simptoma povezanih s leukemijom što vodi ka manje pažljivom pristupu lečenju
 • nedostatak jasnih uputstava specijaliste o tome kako se ponašati u slučaju da pacijent zaboravi da uzme lek
 • nedovoljno razumevanje statusa bolesti od koje bolujete
 • nedovoljno razumevanje mehanizma delovanja leka

Da biste se pridržavali propisane terapije, pogotovo dugotrajne, veoma je važno da budete stalno motivisani, što uključuje svest o ciljevima terapije i koristi koje se mogu postići. Praktičan savet za pomoć da se setite da uzmete lek je da kombinujete uzimanje leka sa aktivnošću koju vršite kao deo uobičajene svakodnevne rutine (npr. posle obroka ili posle svakodnevne rutinske aktivnosti). Vrlo korisni mogu biti vizuelni ili zvučni podsetnici.
Za lečenje HLL ključno je razumeti patologiju pacijenta, dugoročnu prognozu, moguće rizike povezane s bolešću i posledice nezapočinjanja lečenja. Te faktore bi trebalo procenjivati zajedno s mogućim terapijskim izborima i utvrditi koji je najprikladniji lek. Treba razumeti mehanizam delovanja leka i moguće i česte neželjene efekte.

Činjenice koje treba da znate o terapiji:

 • Vreme kada treba da uzmete terapiju
 • Da li možete da je uzmete sa drugim lekovima
 • Kada treba da prestanete da uzimate lek
 • Da li treba da uzmete lek na pun ili prazan stomak
 • Gde bi trebalo da čuvate lek
 • Koliko dugo treba da uzimate lek
 • Koja su neželjena dejstva i kome se obratiti u slučaju pojave neželjenih dejstava
 • Šta uraditi kada zaboravite da uzmete lek ili kada doziranje nije jasno

Postoje razliičite vrste lekova koji se smatraju hemioterapijom; oni mogu biti u vidu tableta ili injekcije u venu ili kroz infuziju. Možete da primate jedan hemioterapijski lek ili kombinaciju različitih lekova koje istovremeno uzimate. Ako primate hemioterapiju, nakon svakog lečenja sledi period odmaranja da bi se telu dalo vremena da se oporavi od neželjenih dejstava. Svaka faza lečenja i odmaranja se zove ciklus i on traje obično tri do četiri nedelje. Možda će biti potrebno da idete u bolnicu na lečenje hemioterapijom.

Steroidi mogu da se koriste pre i tokom lečenja hemioterapijom. Steroide možete takođe primati za lečenje raka jer oni pomažu u kontrolisanju malignih ćelija. Steroidi mogu da budu korisni jer ne zaustavljaju koštanu srž da stvara crvena krvna zrnca i trombocite; ako imate anemiju ili Vam je broj trombocita nizak, lekar može da Vam preporuči steroide.

Kako vreme odmiče, ako nemate simptome, Vaš lekar može da kaže da je bolest ‘u remisiji’. Remisija znači da nema znakova ili ima veoma malo znakova bolesti prilikom snimanja ili ispitivanja i da nemate simptome bolesti. Remisija može u ranim stadijumima da traje godinama.

Maligna bolest može nakon izvesnog vremena ponovo da se aktivira i opet da prouzrokuje simptome; to se zove recidiv.

Lekovi koji se koriste u lečenju maligne bolesti krvi mogu ponekad prestati da deluju. Ovo je poznato kao refraktorna bolest i dešava se kada:

 • nema promene posle lečenja
 • se broj abnormalnih krvnih ćelija poveća
 • se limfni čvorovi uvećavaju.

Ako se ovo desi, Vaš lekar može da promeni lečenje. Lečenje koje se primenjuje u svakom stadijumu zavisi od raznih faktora, uključujući Vaše godine starosti, opšte zdravstveno stanje, snagu i kondiciju.

Biološka terapija je način lečenja, koji utiče na procese u samoj malignoj ćeliji. Deluje na različite načine:

 • zaustavlja deobu i rast malignih ćelija
 • pronalazi maligne ćelije i ubija ih
 • podstiče imuni sistem da napadne maligne ćelije

Biološka terapija uključuje imunoterapiju i monoklonska antitela.

Imunoterapija koristi vakcine ili bakterije za stimulisanje imunog sistema organizma da deluje protiv malignih ćelija. Ne cilja direktno maligne ćelije.

Vaš imuni sistem stvara antitela da bi se organizam borio protiv infekcija. Postoje mnoge različite vrste i svaka vrsta napada određen uzrok infekcije, kao što su bakterije ili virusi. Načini lečenja monokolonskim antitelima su različiti, uključujući proizvedene kopije istog antitela koje se vežu za specifične maligne ćelije i ubijaju ih ili se bore protiv raka na druge načine:

 • Neka antitela ubijaju maligne ćelije ili zaustavljaju njihovo razmnožavanje.
 • Druga antitela se lepe za spoljnu stranu abnormalnih ćelija i signaliziraju imunom sistemu da ih uništi

Vaš lekar može ponekad da preporuči da istovremeno primate monokolonska antitela i hemioterapiju. To je poznato kao hemio-imunoteraprija.

To su lekovi, koji posebno ciljaju molekule uključene u rast i širenje tumora. Za razliku od hemioterapije koja deluje na sve ćelije koje se brzo razmnožavaju, ovi lekovi deluju na vrlo specifične ciljeve ili na same maligne ćelije:

 • Neke od ovih ciljanih terapija sprečavaju deljenje i preživljavanje malignih ćelija.
 • Druge ciljane terapije sprečavaju preživljavanje malignih ćelija duže od uobičajenog.

Neke ciljane terapije se uzimaju oralno, što znači da se mogu uzimati kod kuće.

S obzirom da se radioterapijom leči određeno područje tela, ona nije pogodna za pacijente koji boluju od maligne bolesti krvi. Međutim, ako su Vam limfni čvorovi ili slezina uvećani i prouzrokuju nelagodnost, lekar može da Vam preporuči lokalnu radioterapiju da bi se limfni čvorovi ili slezina smanjili. Terapija traje nekoliko minuta i bezbolna je.

U nekim slučajevima, lekar može da preporuči operaciju da bi se uklonila slezina ako je uvećana ili uzrokuje simptome.

Pošto primite hemioterapiju, mogu Vam se presaditi matične ćelije putem infuzije. Matične ćelije ulaze u krvotok i stižu do koštane srži, gde počinju da proizvode zdrave, nove krvne ćelije. Ovaj vid lečenja se ranije zvao transplantacija koštane srži.

Skoro svako prima 'suportivnu terapiju'. Ona se odnosi na sve vrste lečenja koja potpomažu delotvornost glavne terapije ili pomažu pacijentu da se oseća dobro tokom lečenja, koliko god je to moguće. Neke vrste suportivne terapije su:

 • lečenje koje pomaže u ublažavanju infekcija
 • transfuzije krvi i trombocita za lečenje anemije

Povremeno Vas mogu lečiti spaecijalisti za ‘palijativnu negu’. Oni su stručnjaci koji pomažu da savladate simptome bolesti i poboljšate kvalitet života i mogu Vama i Vašoj porodici da pruže podršku.


EM-118457; 12/2022

Povezani sadržaj

Da li mi je potrebno lečenje?
Redovni kontrolni pregledi
Nove mogućnosti da pobedimo hroničnu limfocitnu leukemiju