Redovni kontrolni pregledi

Redovni kontrolni pregledi

Vaš lekar će Vas zamoliti da dolazite na kontrolni pregled na nekoliko nedelja ili meseci ili na godinu dana.

Razmak između kontrolnih pregleda zavisi od stabilnosti Vašeg stanja. Pre pregleda, lekar će zahtevati analizu krvne slike da bi video da li ima promena, i obično će pregledati nalaze zajedno sa Vama. Lekar će Vas pregledati da proveri da li su slezina ili limfni čvorovi uvećani. Iskoristite kontrolne preglede da razgovarate sa lekarom o svemu što Vas brine i za postavljanje pitanja.


EM-118457; 12/2022

Povezani sadržaj

Da li mi je potrebno lečenje?
Šta znači posmatrati i čekati?
Nove mogućnosti da pobedimo hroničnu limfocitnu leukemiju