Lečenje

In this page

Lečenje

Lečenje šizofrenije

Svaku bolest treba lečiti – uključujući i šizofreniju

Pravilno uzimanje terapije

Kada lek deluje, a kada ne deluje?

Kako se nositi sa neželjenim dejstvima?

Kako se nositi sa neželjenim dejstvima?

Ciljevi i pravila lečenja šizofrenije

Jedan od najvećih rizika za pacijente sa šizofrenijom jeste nepridržavanje režima lečenja. Pridržavanje preporučene terapije lekovima može da spreči brojne abnormalnosti koje narušavaju zdravlje. Važno je da vodite računa o bezbednosti i da budete odgovorni za svoju rodbinu i sebe. Sada je to lakše nego ikada. Lekovi sa dugotrajnim delovanjem pomažu pacijentima da budu funkcionalni i pri lečenju bolesti. Mentalna bolest nije konačna presuda. Život sa šizofrenijom jeste težak, ali se može olakšati.

Ciljevi lečenja šizofrenije

Tokom proteklih pola veka, ciljevi lečenja su evoluirali u velikoj meri. Pre pedeset godina, glavni cilj je bilo smirivanje pacijenata, a pre 30 godina, radilo se na smanjenju sumanutosti i halucinacija.

Logo Janssen | Pharmaceutical Companies of Johnson & Johnson