Simptomi šizofrenije

Simptomi šizofrenije

Simptomi šizofrenije

Šizorfenija je bolesti kao i sve druge. Neke moždane strukture ne funkcionišu kako treba.

Posledice simptoma šizofrenije

Posledice simptoma šizofrenije

Odnos kognitivnih funkcija i bolesti

Istraživanje pokazuje obrnutu vezu između trajanja bolesti i broja epizoda, i rezultata na neuropsihološkom testiranju.

Kako se lekovima leče simptomi šizofrenije?

Kako se lekovima leče simptomi šizofrenije?

Kako se javljaju simptomi šizofrenije?
Kako se javljaju simptomi šizofrenije?
Logo Janssen | Pharmaceutical Companies of Johnson & Johnson